Ritz-Carlton Residences Miami Beach

Miami Beach
Florida
Built In 
2016
Architect: 
Piero Lissoni
795
 Units Installed